Konkurrencevilkår

 

Her på siden finder du vilkår for at deltage i konkurrencer hos FDB Møbler Middelfart/fdbbolig.dk.

Konkurrencebetingelser

Konkurrencen er ikke købsbetinget. 

 

Deltagelse 

Ifm. konkurrencer på Facebook og Instagram deltages der ved afgivelse af en kommentar på opslaget. At deltage i konkurrencen er ikke betinget af at syntes godt om eller at dele opslaget.

Hver deltager kan deltage det antal gange der ønskes, hvis andet ikke er beskrevet. 

 

Udtrækning af vindere

Der trækkes lod blandt alle deltagere ud fra et tilfældighedsprincip. FDB Møbler Middelfart/fdbbolig.dk er ansvarlig for dette.

Kontakt

Alle vindere kontaktes direkte via e-mail eller telefon, og efterfølgende offentliggøres vinderen på FDB Møbler Middelfart/fdbbolig.dk Facebook-side. Du har herefter 14 dage til at svare og oplyse din fysiske adresse. Uden svar, kan din ret til præmien bortfalde og/eller FDB Møbler Middelfart/fdbbolig.dk kan vælge at udtrække en anden vinder.

 

Levering/forsendelse af præmier

Præmier ifm. konkurrencer på fdbbolig.dk, Facebook, og Instagram eller hos FDB Møbler Middelfart afhentes i butikken af vinderne med mindre andet er angivet.

 

Ombytning

Præmier kan ikke byttes til andre varer, kontanter eller gavekort.
 

Reklamationer

Almindelig reklamationsret gælder.
 

Ophavsret/rettigheder mv.

FDB Møbler Middelfart/fdbolig.dk forbeholder sig retten til at benytte, citere eller publicere alt indsendt materiale, f.eks. tekster og billeder.
 

Ændring af konkurrencevilkår

FDB Møbler Middelfart/fdbbolig.dk forbeholder sig retten til når som helst at indstille, ændre eller udsætte konkurrencen (inklusive alle præmier), hvis der er nogen anledning til, at konkurrencen ikke kan gennemføres som beskrevet.

  

Brug af persondata

Konkurrencer hos FDB Møbler Middelfart/fdbbolig.dk, Facebook og Instagram er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook eller Instagram. Ved afgivelse af tilladelser og informationer gives disse til FDB Møbler Middelfart/fdbbolig.dk, ikke Facebook eller Instagram.  

Ved deltagelse i konkurrencer gives samtidig samtykke til registrering af navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger. De oplysninger, som du afgiver i forbindelse med konkurrencerne vil alene være tilgængelige for FDB Møbler Middelfart/fdbbolig.dk. Kontaktoplysningerne vil alene blive brugt til kontakt i forbindelse med konkurrencen og ikke til kommercielt brug. Navne- og adresseoplysninger og/eller andre personlige oplysninger, som salgsstedet indhenter i forbindelse med deltagelse i konkurrence opbevares alene hos salgsstedet. Persondataoplysninger videregives ikke til tredjemand, ligesom persondataoplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven og forordningen og slettes, når konkurrencen er udløbet, og vinderne er fundet. Såfremt du ønsker at vi sletter den indsamlede persondata, skal du kontakte FDB Møbler Middelfart/fdbbolig.dk hvorefter vi vil fjerne dit/dine lod(der) og slette den indsamlede persondata. Du skal dog være opmærksom på, at du samtidig vil blive slettet fra deltagelsen i konkurrencen.

 

Desuden

FDB Møbler Middelfart/fdbbolig.dk er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl.

Senest opdateret 15.04.-2021